5 câu đố tìm quy luật

Thứ tư, 15/6/2022, 20:00 (GMT+7)

Các câu đố dưới đây có những quy luật riêng. Bạn hãy quan sát và tìm ra quy luật này để có đáp án đúng.

Câu 1:

5 câu đố tìm quy luật

>> Đáp án

Câu 2:

5 câu đố tìm quy luật - 1

>> Đáp án

Câu 3:

5 câu đố tìm quy luật - 2

>> Đáp án

Câu 4:

5 câu đố tìm quy luật - 3

>> Đáp án

Câu 5:

5 câu đố tìm quy luật - 4

>> Đáp án

Theo Puzzles & Solutions