70% số sinh viên hài lòng, đại học mới đạt chuẩn

Tỷ lệ sinh viên thôi học quá 10%, hay số sinh viên không hài lòng với giảng viên quá 30% có thể khiến đại học không đạt chuẩn, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong dự thảo thông tư quy định chuẩn cơ sở giáo dục đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến từ 23/5 đến 23/7, Bộ đưa ra 6 tiêu chuẩn cùng 26 tiêu chí để đánh giá trường đại học.

6 tiêu chuẩn gồm: tổ chức và quản trị, giảng viên, điều kiện dạy và học, tài chính, tuyển sinh và đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Ở mỗi tiêu chuẩn, Bộ đưa ra các tiêu chí cụ thể.

Chẳng hạn, trường đại học phải có tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ đạt từ 40% trở lên, riêng các trường nghệ thuật, thể thao là 20%. Ngoài ra, tỷ lệ sinh viên trên mỗi giảng viên toàn thời gian không vượt quá 40. Tỷ lệ sinh viên hài lòng với giảng viên đạt trên 70%.

Về tuyển sinh, trường đạt chuẩn phải có số sinh viên nhập học mới đạt 50% so với chỉ tiêu. Tỷ lệ thôi học hàng năm không quá 10%. Ngoài ra, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt ít nhất 70%, trong đó số tốt nghiệp đúng hạn ít nhất phải 50%. Tỷ lệ sinh viên có việc làm phù hợp với trình độ đào tạo trong 12 tháng (18 tháng đối với ngành Y khoa) cũng không thấp hơn 70%.

Đây là những điểm mới so với quy định từ năm 2015.

Xem dự thảo

Sinh viên trường Đại học Công nghệ TP HCM làm thủ tục nhập học tháng 9/2022. Ảnh: Thanh Tùng

Sinh viên trường Đại học Công nghệ TP HCM làm thủ tục nhập học tháng 9/2022. Ảnh: Thanh Tùng

Một lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết các tiêu chí này đã được các nước sử dụng phổ biến và là tiêu chí quan trọng thể hiện “sự tiến bộ và thành công của người học”.

Với tiêu chí trên 70% sinh viên hài lòng, việc khảo sát sẽ do đơn vị độc lập hoặc trường đại học tự thực hiện. Tuy nhiên, Bộ yêu cầu nếu tự khảo sát phải thực hiện trên toàn bộ sinh viên với tỷ lệ phản hồi ít nhất là 80%.

Bộ đưa ra câu hỏi mẫu như sau: “Bạn hài lòng như thế nào về điều kiện dạy và học (chương trình đào tạo, điều kiện cơ sở vật chất, công nghệ thông tin và học liệu đối) với quá trình học tập của bản thân?”. Với câu hỏi này, Bộ đưa ra 5 mức đánh giá: Rất không hài lòng, Không hài lòng, Phân vân, Hài lòng, Rất hài lòng, chỉ 2 mức cao nhất mới được coi là đạt tiêu chí.

Ngoài ra, việc khống chế tỷ lệ sinh viên thôi học hay tốt nghiệp, theo Bộ nhằm buộc các trường phải có kế hoạch học tập tốt nhất cho sinh viên, hỗ trợ, tư vấn cho các em về mọi mặt.

“Tỷ lệ sinh viên thôi học cao rất lãng phí cho xã hội, cho người học về tài chính và thời gian. Còn việc sinh viên bị kéo dài thời gian học quá lâu ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo vì khi đó quy mô đào tạo của các trường tăng, không đảm bảo chất lượng từ giảng viên đến phòng học”, vị này nói.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lấy ý kiến góp ý cho dự thảo chuẩn cơ sở giáo dục đại học đến ngày 23/7. Theo Bộ, đây sẽ là căn cứ để Bộ quy hoạch, sắp xếp mạng lưới đại học toàn quốc, giám sát việc bảo đảm chất lượng cũng như cấp phép mở ngành hay phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường.


Dương Tâm