Bài toán diện tích trong tam giác đều

Trong 5 phút, bạn có tìm được đáp số của bài toán dành cho đội tuyển lớp 6 chuẩn bị dự thi Toán học trẻ quốc tế IMC 2022?

Đề bài: Cho ABC là một tam giác đều có diện tích bằng 2023. Bên trong tam giác ABC, lấy một điểm I sao cho IB = 2IA đồng thời góc AIB = 120 độ.

Tính diện tích tam giác AIC?

Bài toán diện tích trong tam giác đều

Trần Phương