Bạn có tự tin biết hết 15 thủ đô của châu Á này không?

Bạn có tự tin biết hết 15 thủ đô của châu Á này không?
Châu Á có nhiều quốc gia lớn và đông dân nhất thế giới. Số lượng quốc gia có thể thay đổi theo thời gian, nhưng theo danh sách của Liên Hợp Quốc hiện tại, châu Á có tổng cộng 49 quốc gia.