‘Bánh tráng trộn’, ‘Chiếu Cà Mau’ vào Top 10 trang phục dân tộc

Thí sinh ở hậu trường đêm thi “Trang phục dân tộc”. Video: Miss Universe Vietnam
41 trang phục được chọn từ cuộc thi “Thiết kế trang phục dân tộc”, phát động từ tháng 3. Giám khảo vòng này gồm bốn nhà thiết kế Lê Long Dũng, Hoàng Minh Hà, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Minh Công.