Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 90.02D

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 5/2023, vì mục đích vụ lợi và tăng doanh thu cho doanh nghiệp, Tuấn đã làm giả biên bản kiểm tra nghiệm thu đối với toàn bộ các xe cơ giới cải tạo đến Trung tâm để cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo không đúng quy định. 

Cơ quan Công an đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.