Cách nào gửi ý kiến khi muốn góp ý về dự thảo chính sách?

Nhiều bộ ngành công bố dự thảo để “lấy ý kiến công khai của người dân” song tôi không thạo máy tính, không biết làm cách nào để tiếp cận và nêu quan điểm.

Xin luật sư tư vấn:

– Người dân có thể đóng góp ý kiến với những loại dự thảo nào?

– Ý kiến sẽ được ai tiếp nhận, xử lý ra sao và chúng tôi có nhận được phản hồi lại về ý kiến của mình không?

– Tôi có thể đọc những dự thảo này ở đâu và gửi ý kiến qua đường nào? Tôi viết thư tay có được không, vì năm nay tôi 82 tuổi rồi, không quen dùng điện thoại, máy tính.

Tôi xin cảm ơn.

Độc giả Lê Văn Huy

>>Luật sư tư vấn: