Cấm phim thể hiện ‘cảnh giết người dã man’

Luật Điện ảnh cấm phim kích động bạo lực, hành vi tội ác, mô tả chi tiết, hình ảnh, âm thanh, lời thoại, cảnh đánh đập, tra tấn, giết người tàn bạo.

Theo Luật Điện ảnh được Quốc hội thông qua chiều 15/6, phim thể hiện chi tiết cảnh bạo lực chỉ được chấp nhận khi dùng để phê phán, tố cáo, lên án tội ác, đề cao chính nghĩa, tôn vinh giá trị truyền thống, văn hóa. Đây là điểm mới của Luật Điện ảnh (sửa đổi) so với luật năm 2006.

Luật sửa đổi cũng quy định các phim không được vi phạm Hiến pháp, pháp luật; không tuyên truyền chống Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, giá trị văn hóa Việt Nam, không xúc phạm Quốc kỳ, Đảng kỳ, Quốc huy, Quốc ca.

Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua dự thảo luật, chiều 15/6. Ảnh: Hoàng Phong

Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua dự thảo luật, chiều 15/6. Ảnh: Hoàng Phong

Luật cũng nghiêm cấm phim kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù, kỳ thị giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng phản động, tệ nạn xã hội; phá hoại văn hóa, đạo đức xã hội.

Tác phẩm điện ảnh không được xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; thể hiện không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ngoài ra, Luật còn quy định những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động điện ảnh, như: Truyền bá, ủng hộ chủ nghĩa khủng bố, cực đoan; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân; thể hiện chi tiết hình ảnh, âm thanh, lời thoại dâm ô, trụy lạc, loạn luân…

Các đơn vị phát hành, phổ biến phim trong rạp, trên truyền hình và địa điểm công cộng phải có giấy phép phân loại phim của cơ quan có thẩm quyền hoặc quyết định phát sóng của cơ quan báo chí.

Các nhà làm phim không được: Pphổ biến phim trên mạng mà không phân loại; thay đổi, làm sai lệch nội dung phim và kết quả phân loại so với giấy phép; phổ biến phim đã bị thu hồi.

Luật Điện ảnh sửa đổi có tám chương, 48 điều, hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

Hoàng Thùy – Viết Tuân