Cảnh sát cơ động được huy động người, phương tiện khi cấp bách

Trường hợp cấp bách để bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, cảnh sát cơ động được huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự.

Nội dung quy định trong Luật Cảnh sát cơ động, được 91% đại biểu bấm nút tán thành thông qua, sáng 14/6.

Luật quy định, trường hợp cấp bách để ngăn chặn hậu quả thiệt hại cho xã hội đang xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra, cảnh sát cơ động được huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự và người đang sử dụng, điều khiển phương tiện, thiết bị đó. Khi làm nhiệm vụ chống khủng bố, việc huy động người, phương tiện, thiết bị được thực hiện theo quy định của Luật Phòng, chống khủng bố.

Trường hợp cấp bách, cảnh sát cơ động đề nghị tổ chức, cá nhân nước ngoài hỗ trợ, giúp đỡ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngay sau khi trường hợp cấp bách chấm dứt, cảnh sát có trách nhiệm hoàn trả lại tài sản của người dân. Nếu người, tài sản bị thiệt hại thì người dân được hưởng chế độ đền bù.

Đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua dự thảo luật, Nghị quyết. Ảnh: Hoàng Phong

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (bìa trái) bấm nút thông qua Luật tại Quốc hội. Ảnh: Hoàng Phong

Báo cáo giải trình, tiếp thu trước đó, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, một số ý kiến đề nghị quy định rõ “trường hợp cấp bách” được huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự; không quy định quyền huy động khi cảnh sát cơ động tuần tra, kiểm soát vì đây là hoạt động thường xuyên, không cấp bách.

Thường vụ Quốc hội cho rằng thực tế khi triển khai nhiệm vụ, cảnh sát cơ động luôn bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phù hợp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp phức tạp, khó lường, ngoài dự báo, cần thiết huy động thêm tài sản mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nếu quy định cụ thể “trường hợp cấp bách” sẽ khó bao quát hết tình huống có thể xảy ra trong thực tiễn.

Theo ông Cường, với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát thông thường, cảnh sát cơ động không có quyền huy động tài sản. Việc này chỉ được thực hiện khi phát hiện vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm ngay tức khắc đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội mà cảnh sát cơ động không đủ điều kiện ngăn chặn; nếu không huy động tài sản thì nguy cơ xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng cho an ninh quốc gia, xã hội.

Luật cũng quy định, cảnh sát cơ động được vào trụ sở cơ quan, tổ chức, chỗ ở của cá nhân để chống khủng bố, giải cứu con tin theo quy định của pháp luật về chống khủng bố. Nếu vào trụ sở đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, thực hiện theo quy định về phối hợp giữa Bộ Công an và Quốc phòng. Nếu vào trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế và chỗ ở của thành viên các cơ quan này tại Việt Nam, cảnh sát phải tuân theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Luật Cảnh sát cơ động có hiệu lực từ 1/1/2023.

Viết Tuân