Cập nhật số ca nhiễm Covid-19 hôm nay mới nhất trên VnExpress

 

* Tỷ lệ 100.000, tức cứ 100.000 người có bao nhiêu người nhiễm, tử vong.
Ví dụ: Cứ 100.000 người tại TP HCM, có người nhiễm và người tử vong.

 • Nhiễm

  Công bố
  hôm nay

  * Tỷ lệ
  100.000

  Tử vong

  Công bố
  hôm nay

  * Tỷ lệ
  100.000

Dữ liệu dân số: Tổng cục thống kê, dân số Việt Nam năm 2019.
Ca nhiễm và tổng số tử vong: Bộ Y tế.
Tử vong hàng ngày: Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.