Chủ nhà có được ‘lật kèo’ khi người mua chưa xong tiền?

Em mua đất kèm nhà cấp bốn nhưng chưa hoàn thành giấy tờ với bên bán. Khi em chỉ còn nợ 50 triệu đồng, chủ nhà viện cớ này, rao bán cho người khác.

Trong thời gian trả góp, em có dồn tiền tu sửa căn nhà. Chủ nhà cho rằng em chưa trả tiền nên ông ấy có quyền bán, còn việc tu sửa do em tự nguyện chứ ông ấy không ép, cũng không yêu cầu.

Bây giờ, chủ nhà đòi và sắp bán cho người khác, như vậy có đúng pháp luật không? Em phải làm thế nào để đòi lại quyền lợi của mình, mong luật sư tư vấn.

Độc giả Tiến Anh

>>Luật sư tư vấn