Có được mắc lưới điện một chiều quanh hàng rào để chống trộm?

Gia đình đã lắp camera theo dõi, nhưng vì trang trại khá lớn mà người trông coi ít nên nhiều năm nay trộm vẫn vào. Có người xui ba em mắc lưới điện một chiều vào hàng rào để kẻ trộm có ý định vào thì “chừa”, nhưng em không biết làm thế có phạm pháp không?

Xin luật sư và mọi người cho lời khuyên.

>>Luật sư tư vấn