Cơ hội việc làm của ngành Hệ thống thông tin quản lý

Sau khi tốt nghiệp ngành Hệ thống thông tin quản lý, em có thể làm việc tại những vị trí nào?

Em là học sinh cuối cấp, đang chọn ngành. Em quan tâm đến ngành Hệ thống thông tin quản lý nhưng cảm thấy còn trừu tượng. Nhờ anh chị và mọi người tư vấn giúp em những đại học đào tạo ngành này và cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Em cảm ơn.

Lâm