Cổ phiếu LCG bật tăng 198% từ đáy, người thân lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ

Cổ phiếu LCG bật tăng 198% từ đáy, người thân lãnh đạo đăng ký bán toàn bộ

Vợ và con gái ông Dương Kim Ngọc, thành viên HĐQT CTCP Lizen (mã LCG – sàn HoSE) đăng ký bán ra toàn bộ cổ phiếu, thời gian giao dịch dự kiến từ 26/5 đến 23/6.

Cụ thể, bà Dương Phương Mai, con gái ông Dương Kim Ngọc, thành viên HĐQT Lizen đăng ký bán toàn bộ 17.500 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 17.500 cổ phiếu về 0 cổ phiếu, giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/5 đến 23/6.

Ngoài ra, bà Quách Thị Mai Anh, vợ ông Dương Kim Ngọc, thành viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 40.500 cổ phiếu để giảm cổ phiếu sở hữu về 0 cổ phiếu, giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/5 đến ngày 23/6.

Điểm đáng lưu ý, từ ngày 15/11/2022 đến sáng ngày 23/5/2023, cổ phiếu LCG đã tăng 198% từ 4.330 đồng lên 12.900 đồng/cổ phiếu.

Quý I/2023, lợi nhuận Lizen giảm 80,1% và thấp nhất trong 22 quý liên tiếp

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2023, Lizen ghi nhận doanh thu đạt 242,27 tỷ đồng, tăng 33,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 10,31 tỷ đồng, giảm 80,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 22,1% về còn 14,4%.

Được biết, từ quý IV/2017 tới nay, chưa quý nào lợi nhuận của Lizen thấp hơn 10,31 tỷ đồng/một quý. Trong đó, quý có lợi nhuận thấp nhất là quý I/2020 với giá trị 12,49 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận quý I/2023 là mức lợi nhuận thấp kỷ lục trong vòng 22 quý liên tiếp.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 13,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 5,32 tỷ đồng, về 34,82 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 97,1%, tương ứng giảm 63,85 tỷ đồng, về 1,92 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 53,4%, tương ứng giảm 12,09 tỷ đồng, về 10,57 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 0,7%, tương ứng tăng thêm 0,12 tỷ đồng, lên 17,37 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, mặc dù lợi nhuận gộp chỉ giảm 13,3% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 80,1%, nguyên nhân chủ yếu do hụt doanh thu tài chính trong kỳ.

Lizen có thuyết minh doanh thu tài chính giảm chủ yếu do không ghi nhận so với cùng kỳ ghi nhận 64,4 tỷ đồng lãi chuyển nhượng khoản đầu tư.

Liên tục không hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong năm tài chính

Trong năm 2023, Lizen đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.850 tỷ đồng, tăng 183,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 150 tỷ đồng, giảm 22,7% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2023, Lizen chỉ mới hoàn thành 6,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Được biết, trong năm 2022, Lizen đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 2.005 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 250 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm tài chính, Công ty ghi nhận doanh thu 1.006 tỷ đồng, hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ghi nhận 194 tỷ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trước đó, trong năm 2021, Công ty cũng đặt kế hoạch tham vọng với doanh thu 3.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm tài chính, Công ty chỉ ghi nhận doanh thu 1.803 tỷ đồng, hoàn thành 50% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận ghi nhận 181 tỷ đồng, hoàn thành 60% kế hoạch lợi nhuận năm.

Có thể thấy, theo dữ liệu lịch sử, Lizen là một Công ty luôn đặt kế hoạch kinh doanh tham vọng và hoàn thành tỷ lệ thấp so với kế hoạch đề ra.

Quay trở lại với Báo cáo tài chính quý I/2023, tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của Lizen tăng 4,8% so với đầu năm, lên 5.289,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 2.395,8 tỷ đồng, chiếm 45,3% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.182,2 tỷ đồng, chiếm 22,4% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 759,7 tỷ đồng, chiếm 14,4% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Lizen có thuyết minh phải thu khách hàng chủ yếu 186,4 tỷ đồng CTCP Tập đoàn IPC; 96,66 tỷ đồng CTCP Xây dựng SCG; 82,5 tỷ đồng bà Lưu Thị Bình Dân; 65,45 tỷ đồng Công ty TNHH TM Minh Tâm; 51,6 tỷ đồng Công ty Năng lượng Tái Tạo VN; 358,1 tỷ đồng các bên liên quan …

Doanh thu năm 2023 dự kiến chủ yếu từ lĩnh vực xây lắp

Về định hướng kinh doanh, trong năm 2023, đối với lĩnh vực xây lắp, Lizen dự kiến doanh thu chuyển tiếp từ năm 2022 sang là 337 tỷ đồng; doanh thu từ các hợp đồng dự án dự kiến ký kết thực hiện, đang trong quá trình đấu thầu và chào thầu là 2.050 tỷ đồng (Công ty trúng thầu hai dự án đầu tư công lớn là cao tốc Vũng Áng – Bùng và cao tốc Vân Phong – Nha trang với doanh thu dự kiến ghi nhận năm 2023 là 1.200 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực bất động sản, dự kiến ghi nhận doanh thu 110 tỷ đồng từ một phần các quỹ đất còn lại chưa khai thác.

Tại dự án Long Tân City, Công ty dự kiến hoàn thiện cơ sở hạ tầng để đủ điều kiện bàn giao cho nhà nước, thực hiện triển khai phương án kinh doanh đối với quỹ đất y tế, giáo dục 5,2ha; triển khai hồ sơ pháp lý khu chung cư N1 với quy mô 0,65ha, dự kiến đầu tư kinh doanh trong năm 2024-2025.

Phối hợp với thành phố Bảo Lộc và UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác thu hồi đất theo quy định với 15 hộ còn lại tại dự án quy mô 3,4 ha tại Nam Phương City để có mặt bằng nhằm triển khai dự án.

Và triển khai các thủ tục pháp lý các dự án mới tại Ninh Thuận, Thanh Hóa, Lâm Đồng để đưa vào kế hoạch phát triển kinh doanh trong giai đoạn đến năm 2025.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 23/5, cổ phiếu LCG tăng 50 đồng lên 12.900 đồng/cổ phiếu.