Đề nghị nâng thời hạn thị thực điện tử lên không quá 6 tháng

Đề nghị nâng thời hạn thị thực điện tử lên không quá 6 tháng

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra.

Ủy ban Quốc phòng An ninh nhất trí đề xuất nâng thời hạn thị thực điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng, một số ý kiến đề nghị nâng lên không quá 6 tháng.

Tuần đầu tiên Kỳ họp thứ năm, Quốc hội làm việc cả thứ Bảy. Sáng 27/5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Công an Tô Lâm thay mặt Chính phủ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Lần sửa đổi này, đối với Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Bộ trưởng nêu rõ, sửa đổi để cải cách thủ tục hành chính, bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử đối với thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, báo mất hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử, khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông.

Lần sửa đổi này cũng sẽ bổ sung thông tin “nơi sinh” trên giấy tờ xuất nhập cảnh.

Còn với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, sửa đổi để nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần, Bộ trưởng báo cáo.

Chính phủ cũng đề xuất mở rộng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ và giao Chính phủ quyết định danh sách cụ thể các nước.

Việc sửa đổi còn để nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực và được xem xét giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo các quy định khác của luật.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Lê Tấn Tới của Quốc hội cho biết, Ủy ban  cơ bản nhất trí về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật như trong Tờ trình của Chính phủ.

Việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của các luật về xuất nhập cảnh hiện hành góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hoà bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước; Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế trong thực tiễn thi hành Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Yêu cầu sửa đổi còn để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh cho phù hợp với thực tiễn hiện nay; tạo điều kiện thuận lợi, thu hút hơn nữa người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế – xã hội sau đại dịch Covid-19, cơ quan thẩm tra nhấn mạnh. 

Về nội dung cụ thể, Ủy ban nhất trí với việc bổ sung loại giấy tờ xuất nhập cảnh và thông tin “nơi sinh” vào giấy tờ xuất nhập cảnh.

Việc này là bước đi tiếp theo nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý vững chắc sau khi Quốc hội đã đồng ý bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu cấp cho công dân Việt Nam tại Nghị quyết chung Kỳ họp thứ tư của Quốc hội, theo cơ quan thẩm tra.

Chủ nhiệm Tới cũng cho biết, Ủy ban Quốc phòng An ninh nhất trí đề xuất nâng thời hạn thị thực điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng.

Việc này sẽ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch quốc tế, người nước ngoài vào Việt Nam nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm, xúc tiến đầu tư, báo cáo thẩm tra nêu rõ..

Để bảo đảm tính thuyết phục, một số ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo báo cáo bổ sung làm rõ cơ sở, căn cứ để quy định thời hạn không quá 3 tháng.

“Có ý kiến đề nghị nâng thời hạn thị thực điện tử lên không quá 6 tháng”, ông Tới phản ánh.

Cạnh đó, việc nâng thời hạn cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày theo đề xuất cảu Chính phủ, cũng được cơ quan của Quốc hội đồng tình.

Bởi điều này phù hợp với tình hình thực tế hiện nay khi nhu cầu vào Việt Nam dài ngày tăng lên, nhất là đối với người nước ngoài vào đầu tư, làm việc với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức khác, du lịch hoặc thực hiện các hoạt động khác.

Quy định 45 ngày là đạt mức trung bình của các nước trong khu vực (Singapore từ 30 – 90 ngày; Malaysia là từ 14 – 90 ngày; Myanmar từ 28 – 70 ngày; Philippine từ 30 – 59 ngày; Thái Lan lên đến 45 ngày; Indonesia tối đa 30 ngày; Campuchia từ 14-30 ngày).

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cho rằng, trong hồ sơ dự án Luật chưa làm rõ được cơ sở, căn cứ của đề xuất 45 ngày, đề nghị bổ sung lập luận cụ thể, thuyết phục hơn.

Có ý kiến đề nghị nâng thời hạn tạm trú lên tối đa 60 ngày để có thể linh hoạt hơn trong việc cấp chứng nhận tạm trú, ông Tới cho hay.

Chiều nay, Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án luật này, cùng với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.