Địa danh sóc Bom Bo ở tỉnh nào?

Thứ ba, 14/6/2022, 20:00 (GMT+7)

Đây là địa danh thuộc một một tỉnh trung du với năm dân tộc sinh sống, đông nhất là người S’tiêng.

Sóc Bom Bo.

Sóc Bom Bo.

Câu 1: Sóc Bom Bo ở tỉnh nào?

a. Bình Dương

b. Bình Phước

c. Lâm Đồng

Lê Nam (tổng hợp)