Được ủy quyền nhận BHXH một lần

BHXH Việt Nam trả lời: Điều 109 Luật BHXH năm 2014 quy định hồ sơ hưởng BHXH một lần, bao gồm: Bản chính sổ BHXH và đơn đề nghị hưởng BHXH một lần. Tại mẫu giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31-1-2019 của BHXH Việt Nam ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp quy định: Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp dùng để ủy quyền cho người khác lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, BHYT, trợ cấp thất nghiệp của người tham gia BHXH Việt Nam cung cấp quy định về chính sách để ông tham khảo. Ông cũng có thể liên hệ cơ quan BHXH tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.