Hà Nội: Lập đề án quản lý vỉa hè đảm bảo hài hòa với sinh kế người dân

Hà Nội: Lập đề án quản lý vỉa hè đảm bảo hài hòa với sinh kế người dân

Hà Nội yêu cầu hoàn thành Đề án quản lý vỉa hè, lòng đường trong năm 2023 với yêu cầu hài hòa phát triển kinh tế đô thị, gắn với đảm bảo quyền lợi sinh kế của nhân dân.

UBND vừa có văn bản về việc Thực hiện Thông báo số 16 Kết luận hội nghị lần thứ bẩy Ban Chỉ đạo Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch – kiến trúc, Công an Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu, trình Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành chỉ thị về công tác kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn Thành phố.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu, xây dựng đề án quản lý vỉa hè, lòng đường trên địa bàn Thành phố; đảm bảo bài bản, toàn diện, chặt chẽ, công khai, minh bạch, hài hòa giữa an ninh trật tự và phát triển kinh tế đô thị, gắn với đảm bảo quyền lợi sinh kế của người dân.

Thời gian hoàn thành được yêu cầu rõ như sau: Tham mưu trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị về công tác kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn vào tháng 6/2023; Hoàn thành Đề cương Đề án, báo cáo ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Thành phố tiến độ triển khai tại phiên họp lần thứ tám dự kiến vào Quý II/2023; Hoàn thành Đề án vào Quý IV/2023.

Ngoài ra, TP. Hà Nội cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị; xây dựng mức phụ cấp hợp lý và chế độ khuyến khích đối với đội ngũ văn phòng đảng ủy và các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Trong văn bản này, UBND Thành phố cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải hoàn thành trong tháng 5/2023.

Hà Nội sẽ tiếp tục thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố.

UBND Thành phố cũng giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương xin ý kiến các bộ ngành, hoàn thành báo cáo Chính phủ về mô hình Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị sau khi kết thúc thí điểm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ngày 22/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

Đồng thời, Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố tham mưu, thành lập Tổ công tác để chỉ đạo xây dựng Đề án tổng thể công tác quản lý di tích và quản lý hoạt động du lịch tâm linh, tham quan thắng cảnh Hương Sơn, huyện Mỹ Đức. Thời gian hoàn thành: tháng 5/2023.

TP. Hà Nội cũng giao nhiệm vụ đánh giá mô hình hoạt động trung tâm phát triển quỹ đất thuộc UBND quận, huyện, thị xã; báo cáo Chính phủ về mô hình đội quản lý trật tự xây dựng đô thị sau khi kết thúc thí điểm. Hà Nội kỳ vọng việc tổ chức thí điểm các hoạt động kinh doanh trên hè phố sẽ lập lại trật tự kinh doanh buôn bán tự phát, bảo đảm mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường; phát huy giá trị văn hóa của quận và thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.