Hà Nội thừa nhà công vụ

Có 12 nhà công vụ, nhưng 8 nhà chưa có người thuê nên UBND TP Hà Nội dự tính không phát triển loại nhà này trong giai đoạn tới.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến cho dự thảo tờ trình về chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030. Theo dự thảo, thành phố có tất cả 12 căn nhà được bố trí làm nhà ở công vụ, trong đó có 9 căn hộ chung cư với tổng diện tích hơn 650 m2 và 3 căn nhà đất với diện tích sử dụng 310 m2. Hiện 3 căn chung cư và một nhà đất được cho thuê làm nhà ở công vụ.

Do còn thừa nhà ở công vụ nên dự thảo chương trình nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2030 không có chỉ tiêu xây dựng loại nhà này. Trường hợp phát sinh, thành phố có thể mua nhà ở thương mại làm nhà công vụ.

Theo quy định hiện hành, những trường hợp được thuê nhà công vụ ở cấp tỉnh gồm: Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh, huyện; giám đốc sở và tương đương trở lên; nhà khoa học được giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ.

Về diện tích, quy định tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ do Chính phủ ban hành tháng 2/2022 nêu: Bí thư tỉnh ủy và cấp tương đương được bố trí cho thuê một trong hai loại hình: Nhà liền kề diện tích đất từ 200 đến 250 m2; căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 145 đến 160 m2.

Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương trở lên được bố trí cho thuê một trong hai loại hình: Nhà liền kề diện tích đất từ 120 đến 150 m2; căn hộ chung cư diện tích từ 100 đến 145 m2.

Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc sở và cấp tương đương trở lên, chuyên viên cao cấp, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ hoặc viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý tương đương giám đốc sở trở lên được bố trí cho thuê căn hộ chung cư diện tích sử dụng từ 80 đến 100 m2…

Theo dự thảo Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, thành phố đặt mục tiêu:

Đến năm 2025: Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 29,5 m2/người, trong đó khu vực đô thị đạt 31 m2/người và khu vực nông thôn đạt 28 m2/người. Thành phố phát triển mới khoảng 19,69 triệu m2 sàn nhà ở thương mại; 1,25 triệu m2 sàn nhà ở xã hội; đẩy nhanh tiến độ 14 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ và ưu tiên cải tạo, xây dựng lại 6 khu có nhà nguy hiểm cấp D.

Đến năm 2030: Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đạt 32 m2 sàn/người, trong đó khu vực đô thị đạt 33 m2/người và khu vực nông thôn đạt 28 m2/người. 100% các khu công nghệp, khu chế xuất có khu nhà ở xã hội phục vụ công nhân, người lao động. Thành phố phấn đấu 100% dự án đầu tư xây dựng nhà ở khu đô thị hình thành mới có quy mô sử dụng đất từ 10 ha trở lên phải được quy hoạch xây dựng theo xu hướng nhà ở xanh, thông minh, ứng dụng công nghệ số.

Võ Hải