Hàng loạt sai phạm trong khai thác đất, cát ở Quảng Ngãi

Nhiều doanh nghiệp khai thác đất, cát vượt công suất, ngoài khu vực cho phép, kê khai thiếu… nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường “không phát hiện kịp thời”.

Ngày 10/6, Chủ tịch UBND Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp nhận hồ sơ kiểm điểm của tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính; đồng thời đề xuất hình thức xử lý, kiểm điểm cán bộ.

Động thái này diễn ra sau khi Thanh tra tỉnh công bố kết luận thanh tra, chỉ ra hàng loạt sai phạm của Sở Tài Nguyên và Môi trường, các doanh nghiệp được cấp phép khai thác mỏ đất, mỏ cát ở địa phương.

Các thuyền hút cát lậu giữa ban ngày trên sông Trà Khúc, tháng 5/2022. Ảnh: Phạm Linh

Các thuyền hút cát lậu giữa ban ngày trên sông Trà Khúc, tháng 5/2022. Ảnh: Phạm Linh

Cụ thể, từ 2018 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh 40 giấy phép khai thác khoáng sản. Trong đó, hai giấy phép được cấp khi doanh nghiệp không có ngành nghề đăng ký kinh doanh này.

16 doanh nghiệp thành lập trên một năm nhưng hồ sơ xin cấp phép (khai thác khoảng sản) không có văn bản chứng minh vốn chủ sở hữu. 14 mỏ đã quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày giấy phép hết hiệu lực nhưng doanh nghiệp chưa nộp đề án đóng cửa mỏ.

Đáng chú ý Sở Tài Nguyên và Môi trường không phát hiện kịp thời xử lý vi phạm hành chính khi để nhiều doanh nghiệp khai thác vượt công suất được phép.

Tám doanh nghiệp được Sở tham mưu trình UBND tỉnh cấp giấy phép trong các năm 2017- 2019 theo hình thức chỉ định mà không thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trong khi các doanh nghiệp trên không đủ điều kiện.

Ngoài ra, việc Sở lồng ghép cho thuê đất trong giấy phép khai thác khoáng sản là không có trong quy định của pháp luật về khoáng sản và pháp luật về đất đai.

Thanh tra cũng phát hiện hàng loạt sai phạm của doanh nghiệp như khai thác vượt mốc giới bàn giao, khai thác vượt công suất; chưa đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường; kê khai thiếu khối lượng khai thác thực tế dẫn đến thiếu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

Thanh tra cho rằng Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách lĩnh vực của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính; trưởng phòng, cán bộ liên quan của hai sở trong giai đoạn thanh tra chịu trách nhiệm về các sai phạm, thiếu sót…

Phạm Linh