Hệ thống bảo trì tàu chở hàng hạng nặng của Trung Quốc

Thứ sáu, 26/5/2023, 19:40 (GMT+7)

Hệ thống bảo trì tàu chở hàng thông minh theo dõi đường sắt và tàu theo thời gian thực nhằm phát hiện và thay thế bộ phận bị lỗi được đưa vào hoạt động hôm 25/4.

Hệ thống bảo trì tàu chở hàng hạng nặng

Video: CCTV