Khi nào con bò sinh ra con ong?

Chỉ những người có khiếu hài hước mới thật sự giải đáp được câu hỏi này.

Khi nào con bò sinh ra con ong?

Nhiều người sao khi đọc câu hỏi đã nhanh trí cho rằng:

– Bò đẻ ra bê > con bê kêu bee > bee là con ong.

– Khi mẹ con ong có tên là con bò.

– Khi chủ bò đặt tên bò con là ong.

>> Xem gợi ý

Nancy (st)