Kiểm tra IQ với bốn câu đố tư duy

Thứ bảy, 11/6/2022, 20:00 (GMT+7)

Nếu 1+ + 4 = 5, 2 + 5 = 12, 3 + 6 = 21, bạn có thể tìm được đáp án của phép tính 8 + 11 trong một phút?

Câu 1:

Kiểm tra IQ với bốn câu đố tư duy

>> Đáp án

Câu 2:

Kiểm tra IQ với bốn câu đố tư duy - 1

>> Đáp án

Câu 3:

Kiểm tra IQ với bốn câu đố tư duy - 2

>> Đáp án

Câu 4: Có bao nhiêu vòng tròn chứa dấu chấm đen?

Kiểm tra IQ với bốn câu đố tư duy - 3

>> Đáp án

Theo Bright Sides