Liên Quân Mobile: 5 tướng vừa thay đổi sức mạnh, game thủ hãy chú ý

Liên Quân Mobile: 5 tướng vừa thay đổi sức mạnh, game thủ hãy chú ý
Bản cập nhật Lễ hội 5v5 2023 (lần 1) của Liên Quân Mobile vừa mang tới thay đổi cho 5 tướng và sửa một số lỗi.