Một mình nuôi hai con với thu nhập sáu triệu đồng

Kể ra thì rất dài dòng nhưng tôi buồn và chán tới mức bị tress, phải nói cuộc đời tôi là tận cùng của cái khổ.

Bảy năm tôi đã vượt qua muôn vàn khổ cực, giờ mới ổn định. Tôi làm tất cả công việc mà thu nhập chỉ sáu triệu đồng mỗi tháng. Tôi sợ không có tiền lo cho hai con ăn học, một bé lớp bảy và một bé lớp hai. Mình tôi đi làm nuôi các con, ba của các bé không chu cấp gì cả, nội ngoại hai bên cũng không nhờ được gì.

Giờ tôi rất bế tắc, suy nghĩ đủ đường mà không biết làm sao để kiếm nhiều tiền cho con ăn học. Công việc hiện tại lương chỉ 4,5 triệu đồng, làm thêm mới được tổng số sáu triệu đồng. Con tôi học rất giỏi mà cho cháu nghỉ thì thấy tội quá. Mong các bạn chỉ cho tôi hướng đi mới trong tương lai.

Hiền

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc