Nhà máy điện hạt nhân hoạt động thế nào?

Thứ tư, 15/6/2022, 07:48 (GMT+7)

Nhà máy điện hạt nhân sử dụng nhiệt lượng từ các phản ứng phân hạch hạt nhân tạo ra hơi nước để điều khiển các turbine quay và từ đó tạo ra điện năng.

Nhà máy điện hạt nhân hoạt động thế nào?

Video: Learn from the base