Nước nào có nhiều di sản thế giới nhất?

Thứ năm, 9/6/2022, 18:31 (GMT+7)

Một quốc gia có 58 di sản thế giới được UNESCO công nhận, gồm 53 di sản văn hóa và 5 di sản thiên nhiên.

Một góc Những ngọn đồi tuyệt đẹp Le Colline del Prosecco di Conegliano, địa danh ở quốc gia nhiều di sản thế giới nhất. Ảnh: UNESCO

Một góc “Những ngọn đồi tuyệt đẹp” Le Colline del Prosecco di Conegliano, địa danh ở quốc gia nhiều di sản thế giới nhất. Ảnh: UNESCO

Câu 1: Nước nào có nhiều di sản thế giới được UNESCO nhất?

a. Trung Quốc

b. Hy Lạp

c. Italy