Quốc hội lập đoàn giám sát huy động nguồn lực chống Covid-19

Ông Nguyễn Khắc Định, Phó chủ tịch Quốc hội, làm trưởng đoàn giám sát về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng chống Covid-19.

Sáng 14/6, với 94% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua dự thảo nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Phó đoàn là ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách; bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội và ông Dương Thanh Bình, Trưởng ban Dân nguyện.

Các đơn vị được giám sát gồm Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; HĐND, UBND các tỉnh, thành; cơ quan, tổ chức có liên quan.

Đoàn sẽ đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc; xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực chống dịch; thực hiện chính sách về y tế cơ sở, y tế dự phòng; hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Kết quả giám sát sẽ được báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4/2023; trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 5 giữa năm 2023.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Giang Huy

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ảnh: Giang Huy

Cũng trong sáng nay, với 93% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết lập đoàn giám sát về việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Ông Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn. Phó đoàn là ông Y Thanh Hà Niê K’đăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc; ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội.

Trước đó ngày 23/5, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ khẩn trương báo cáo Quốc hội kết quả huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực chống Covid-19, chỉ rõ hạn chế. Ủy ban đánh giá, công tác chống dịch có lúc, có nơi còn bị động, lúng túng; năng lực y tế, nhất là cơ sở còn bất cập, sai phạm về đấu thầu, mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế “xảy ra nhiều vụ nghiêm trọng”.

Viết Tuân