Rèn IQ với bốn câu đố tư duy

Chủ nhật, 12/6/2022, 20:00 (GMT+7)

Cho 5 đồng hồ với số chỉ thời gian lần lượt 2:31, 3:13, 3:55, 4:37. Trong 60 giây, bạn có thể tìm ra số chỉ trên mặt đồng hồ thứ năm?

Câu 1:

Rèn IQ với bốn câu đố tư duy

>>Đáp án

Câu 2:

Rèn IQ với bốn câu đố tư duy - 1

>>Đáp án

Câu 3:

Rèn IQ với bốn câu đố tư duy - 2

>>Đáp án

Câu 4: Nếu 11 + 11 = 4, 12 + 12 = 6, 13 + 13 = 8.

Bạn có biết 14 + 14 = ?

Rèn IQ với bốn câu đố tư duy - 3

>>Đáp án

Theo Bight Sides