Rừng khộp ở Tây Nguyên bị bức tử

Vùng biên giới xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, có trên 24.000 ha rừng nghèo. Các loài cây trong rừng khộp phần lớn thuộc họ dầu lá rộng như: cà chít, dầu đồng, cẩm liên, bằng lăng…

Năm 2005, dự án hồ chứa nước Ia Mơr được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 3.000 tỷ đồng. Để đảm bảo vùng tưới cho dự án thuỷ lợi này, hơn một thập kỷ qua, Gia Lai liên tục trình Thủ tướng xin chuyển đổi hơn 8.000 ha đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp, song Quốc hội không thông qua.

Người dân địa phương “đón đầu” bằng cách chặt phá, đẽo gốc, đốt hàng nghìn cây rừng để lấn chiếm, mở rộng diện tích đất. Tình trạng phá rừng xảy ra nhiều ở dọc tuyến kênh chính thuỷ lợi Ia Mơr.