Sĩ tử bắt đầu cuộc đua vào lớp 10 công lập

Nhiều phụ huynh lo lắng chờ ở cổng trường trong thời gian học sinh làm bài thi môn Văn.

Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí 150 điểm thi, gồm 139 điểm thi thường, 11 điểm thi chuyên. Mỗi điểm có ít nhất ba phòng thi riêng cho thí sinh F0, nghi nhiễm Covid-19. Khoảng 12.000 người được huy động làm công tác tổ chức, coi thi và đảm bảo an ninh, trật tự.

Kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6.