Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Người lao động tại các doanh nghiệp sẽ được tăng 240.000-260.000 đồng một tháng, tuỳ vùng từ 1/7.

Ngày 12/6, Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh ký, ban hành Nghị định 38 về mức lương tối thiểu tháng và tối thiểu giờ với người lao động làm việc theo hợp đồng tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình…

Theo đó, mức tăng nhiều nhất là vùng 1, với 260.000 đồng một tháng; thấp nhất là vùng 4, 180.000 đồng một tháng.

Cụ thể, lương tối thiểu tại vùng 1 sẽ tăng thêm 260.000 đồng, lên 4.680.000 đồng một tháng. Vùng 2 và vùng 3 có cùng mức tăng là 240.000 đồng, đưa mức lương tối thiểu từ sau ngày 1/7 lên lần lượt 4.160.000 đồng và 3.640.000 đồng một tháng.

Tại vùng 4, mỗi người lao động tại các doanh nghiệp sẽ được tăng thêm 180.000 đồng, lên 3.250.000 đồng một tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu tháng sẽ tăng bình quân 6%.

Về lương tối thiểu giờ, Nghị định 38 cũng đưa ra các mức lương tối thiểu theo vùng. Theo đó, vùng 1 có mức lương tối thiểu giờ là 22.500 đồng; vùng 2 là 20.000 đồng mỗi giờ. Lương tối thiểu giờ tại vùng 3 là 17.500 đồng và vùng 4 là 15.600 đồng một giờ.

Nghị định 38 cũng quy định, mức lương tối thiểu tháng/giờ là mức thấp nhất làm cơ sở để thoả thuận và trả lương cho người lao động. Doanh nghiệp không được áp dụng thấp hơn mức lương tối thiểu này. Với người lao động được trả lương theo tuần, ngày hoặc theo sản phẩm thì mức lương quy đổi cũng không thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc tối thiểu giờ.

Thảo luận trước đó tại Quốc hội ngày 1/6, nhiều đại biểu Quốc hội cũng đồng tình việc tăng lương tối thiểu từ 1/7.

Anh Minh